Điểm sách

Sách: "Cải cách kinh tế ở Đông Á"

22/02/2013

 
Chủ biên: T.S Nguyễn Bình Giang
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2009
 
Sau khủng hoảng kinh tế Đông Á năm 1997, các nước trong khu vực, đặc biệt là những nước bị khủng hoảng nặng nhất (Thái Lan, Hàn Quốc và Indonesia) đã tiến hành hàng loạt các biện pháp, chính sách cải cách nhằm khôi phục nền kinh tế của mình và ngăn ngừa khủng hoảng tái diễn. Hiểu được các nước đã thực hiện các biện pháp, chính sách gì và chúng có tác dụng đến đâu là điều cần thiết để hiểu các nền kinh tế Đông á hiện nay có gì khác so với trước khi khủng hoảng xảy ra, đồng thời là cần thiết nắm bắt được những tư duy mới trong phát triển kinh tế trong điều kiện toàn cầu hoá diễn ra vô cùng mạnh mẽ.
Cho đến nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về cải cách của các nước Đông Á sau khủng hoảng năm 1997 như công trình do Hoàng Thị Thanh Nhàn chủ biên, về cải cách tài chính Kim (2007); Yellen (2007), về cải tổ cách thức quản trị của khu vực công ty cổ phần: Nowroozi (2005); Chow (2002); về cải cách thị trường Yellen 2007...Tuy nhiên hiện cho có nghiên cứu đầy đủ về các biện pháp, chính sách cải cách này.
Chính vì vậy, trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu những cải cách kinh tế được coi là quan trọng nhất.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần:
Phần I trả lời câu hỏi nguyên nhân chính nào thuộc về nền tảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng năm 1997 ở Đông Á;
Phần II phân tích những cải cách nổi bật cơ bản và chủ yếu ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng;
Phần III trả lời câu hỏi với những cải cách này tình trạng phục hồi ở các nước diễn ra thế nào?
Phần kết luận trả lời câu hỏi: Mô hình kinh tế hiện nay của Đông Á thế nào và mô hình này có giúp Đông Á ngăn ngừa được khủng hoảng tái diễn. Đồng thời nêu ra thông điệp cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam.