tin hoạt động viện

Thông báo: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

06/07/2016

 

Kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2016, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới chính thức chuyển trụ sở làm việc.  

 

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 12A, tòa 1B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

 

Số điện thoại, fax, email và website không thay đổi, cụ thể như sau:

Điện thoại: (04) 38574112 hoặc (04) 38574297

Fax: (04) 38574316

Email: iwep@vass.gov.vn; iwep.htqt@gmail.com

Website: http://iwep.vass.gov.vn

Các tin khác