tin hoạt động viện

Lễ phát động thi đua năm 2016 của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

17/03/2016

 

Ngày 14/3/2016, tại trụ sở 176 Thái Hà, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới (Viện) đã tổ chức Lễ phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Thành phần tham gia Lễ phát động bao gồm oàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện. PGS.TS. Chu Đức Dũng (Viện trưởng) và Th.S. Võ Hải Minh (Chủ tịch Công đoàn) đồng chủ trì Lễ phát động.

Nội dung buổi Lễ phát động bao gồm ba nội dung chính. Đầu tiên, đại diện lãnh đạo Viện đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã được công nhận danh hiệu thi đua của năm 2015. Cụ thể ác tập thể bao gồm Phòng Nghiên cứu các nước phát triển, Phòng Nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi cùng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được trao bằng khen cho danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc năm 2015. Tập thể cán bộ nữ của Viện cũng nhận được bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các công đoàn viên giỏi việc nước, đảm việc nhà hay có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào, đoàn thể năm 2015 cũng được Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trao thưởng.

 

Lãnh đạo Viện trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

 

Nội dung thứ hai được triển khai là phát động phong trào thi đua năm 2016. Thay mặt lãnh đạo và Ban thi đua khen thưởng của Viện, PGS.TS. Chu Đức Dũng chúc mừng thành tích mà các tập thể, cá nhân trong Viện đã đạt được trong năm 2015. Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh những thách thức, khó khăn trong thời gian tới như việc chuyển trụ sở làm việc, các đề tài nghiên cứu đi vao giai đoạn hoàn thành nhưng đề nghị cán bộ Viện tiếp tục thi đua, tạo động lực hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Nội dung thi đua phải xoay quanh và phục vụ những nhiệm vụ mà Viện được Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giao phó. Năm nay, 9 tập thể của Viện đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 8 cá nhân đã đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua. TS. Lại Lâm Anh và TS. Nguyễn Duy Lợi đã thay mặt các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua phát biểu, thể hiện quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ và tất cả các mục tiêu đã đăng ký trong năm 2016.

Trong phần ba liên quan đến thảo luận các nội dung liên quan tới công tác thi đua năm 2016 nói riêng và các công việc của Viện nói chung, đã có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp, góp ý cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua để phong trào đi vào thực chất, có ý nghĩa. Đó cũng là ý kiến tổng kết buổi Lễ phát động mà PGS.TS. Chu Đức Dũng nhấn mạnh và đề nghị cán bộ trong Viện thực hiện một cách nghiêm túc.

Các tin khác