tin hoạt động viện

Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng năm 2015 và thảo luận công tác năm 2015, phương hướng công tác năm 2016

21/12/2015

Ngày 18/12/2015, tại trụ sở 176 Thái Hà, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng năm 2015 và thảo luận công tác năm 2015, phương hướng công tác năm 2016. Các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo Tạp chí, lãnh đạo các phòng và trung tâm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ Viện đã tham dự Hội nghị. PGS. TS. Chu Đức Dũng (Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí), TS. Nguyễn Bình Giang (Phó Viện trưởng) và Th.S. Võ Hải Minh (Chủ tịch Công đoàn) đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe TS. Nguyễn Bình Giang đọc danh sách các tập thể và cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2015. Trên cơ sở đó, lần lượt các tập thể đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và các cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trình bày vắn tắt báo cáo thành tích công việc trong năm 2015.

Tiếp nối chương trình Hội nghị, toàn thể cán bộ Viện đã bỏ phiếu và bầu chọn ra 5 tập thể lao động xuất sắc, bao gồm: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Phòng Nghiên cứu các nước phát triển, Phòng nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, cùng 7 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hội nghị cũng nhất trí đề nghị chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khen thưởng PGS. TS. Chu Đức Dũng vì đã bảo vệ xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

Sau đó, Hội nghị đã lắng nghe và thảo luận các ý kiến liên quan đến công tác của Viện trong năm 2015, công tác thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ và phương hướng triển khai công việc của Viện trong năm 2016 trên tinh thần thẳng thắn và dân chủ.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS. TS. Chu Đức Dũng đề nghị cán bộ toàn Viện triển khai công tác thi đua, khen thưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2016; đồng thời, lãnh đạo Viện sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp để xây dựng Viện phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới♦

Các tin khác