Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2004

01/01/0001

Năm xuất bản

 


Tác giả
Tên bài
Số tạp chí
Trang
 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
 
 
Đỗ Hoài Nam
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - 50 năm xây dựng và phát triển.
1(93)
3
Kim Ngọc
Kinh tế thế giới 2003: Tiếp tục xu hướng phục hồi.
1(93)
12
Nguyễn Hồng Sơn
Những đặc điểm cơ bản của Tài chính - Tiền tệ thế giới năm 2003
1(93)
28
Nguyễn Mạnh Hùng
Tác động của di cư quốc tế và an ninh kinh tế quốc gia.
2(94)
3
Nguyễn Quế Nga
Đặc điểm tài chính - tiền tệ quốc tế thập kỷ 1990 và xu hướng phát triển những năm đầu thế kỷ XXI.
3(95)
3
Hoàng Xuân Long
Kinh nghiệm thế giới về quản lý nhân lực khoa học trong tổ chức nghiên cứu - phát triển nhà nước.
3(95)
13
Phạm Hồng Tiến
Những biến chuyển của tình hình thế giới trong hơn một thập kỷ qua.
4(96)
3
Đoàn Hồng Quang
Tự do hoá thương mại và thị trường lao động ở các nước đang phát triển và Việt Nam.
4(96)
13
Chu Đức Dũng
Mô hình EU về xây dựng một cộng đồng kinh tế.
4(96)
19
Đinh Thơm
Một số nhận thức mới về khu vực kinh tế tư nhân trong điều kiện toàn cầu hoá.
4(96)
27
Bùi Trường Giang
Quan niệm về an ninh, an ninh kinh tế và khoảng cách phát triển của ASEAN.
5(97)
3
Phạm Quang Diệu
Phát triển nông thôn: Kinh nghiệm và bài học
5(97)
13
Đặng Phương Hoa
Dự báo kinh tế thế giới 2004 - 2005.
5(97)
22
Nguyễn Tú Anh - Nguyễn Thu Thuỷ
So sánh tương quan một số nhân tố chủ chốt trong tăng trưởng GDP của các nước phát triển và đang phát triển.
6(98)
3
Nguyễn Duy Lợi
Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO.
7(99)
3
Võ Đại Lược
Tự do hoá thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề an ninh.
8(100)
3
Nguyễn Thanh Hoà - Chu Văn Hùng
Một số vấn đề lý luận cơ bản về tự do hoá nền kinh tế.
8(100)
11
Uông Trần Quang
Hướng mở rộng thị trường chung ASEAN.
8(100)
20
Bùi Thị Lý
Chính sách trợ cấp nông sản của các nước phát triển và những tác động tới thương mại hàng nông sản của các nước đang phát triển.
9(101)
3
Đặng Kim Sơn - Phạm Quang Diệu
Phát triển công nghiệp nông thôn tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo, kinh nghiệm phát triển các nước.
9(101);
11(103)
14
32
Lê Bộ Lĩnh
Triển vọng hợp tác kinh tế Đông Á trong xu hướng liên kết kinh tế khu vực hiện nay.
10(102)
3
Kim Ngọc
Quan điểm và đối sách của Liên minh châu Âu (EU) trong việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.
10(102)
17
Đoàn Hồng Quang
Tác động của việc thành lập cộng đồng kinh tế tới khả năng cạnh tranh của ASEAN.
10(102)
31
Khương Duy
Chế độ tỷ giá neo và các cuộc khủng hoảng tài chính thập kỷ 1990 trong các nền kinh tế đang nổi.
10(102)
37
Võ Đại Lược
Đẩy mạnh cải cách trong mỗi quốc gia để hội nhập kinh tế khu vực Đông Á.
11(103)
3
Nguyễn Hồng Sơn
Tự do hoá tài chính: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
11(103)
16
Hoàng Xuân Hoà
Sự trỗi dậy của các nước đang phát triển trong nền kinh tế thế giới.
11(103)
25
Ngô Xuân Bình
Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ - Hơn một nửa chặng đường đã đi qua.
12(104)
3
Chu Đức Dũng
Triển vọng liên kết kinh tế châu Âu.
12(104)
13
Phạm Thị Thanh Bình
Về cuộc cạnh tranh phát triển nguồn lực con người ở các nước ASEAN.
12(104)
23
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC
 
 
Đỗ Đức Định -
Trần Lan Hương
Kinh tế các nước đang phát triển năm 2003.
1(93)
40
Đinh Quý Độ
Mỹ: Những điều chỉnh chủ yếu trong chiến lược toàn cầu mới.
1(93)
48
Nguyễn Quang Thuấn
Liên minh châu Âu và khả năng hợp tác của Việt Nam.
1(93)
59
Nguyễn Thanh Đức
Các phương pháp tư nhân hoá ở Đông Đức.
1(93)
66
Đỗ Đức Định
Cộng đồng Đông Phi.
2(94)
11
Trần Văn Tùng
Cải cách thể chế kinh tế Đông Á sau khủng hoảng.
2(94)
17
Phạm Thị Thanh Bình
Liên kết kinh tế Đông Á đangthay đổi.
2(94)
25
Phạm Quang Diệu
Phát triển doanh nghiệp đầu rồng - hướng đi mới của nông nghiệp - nông thôn Trung Quốc.
2(94)
31
Lê Nguyễn Hương Trinh
Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên ngoại thương Ấn Độ.
2(94)
40
Nguyễn Hồng Nhung
Những đặc điểm của thương mại Đông Á sau chiến tranh lạnh.
3(95)
19
Võ Hải Minh
Chính sách tiền tệ Mỹ có còn là phương thuốc hữu hiệu.
3(95)
28
Lưu Ngọc Trịnh
Những tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với kinh tế Nhật Bản.
3(95)
34
Lê Ái Lâm
Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO tới vấn đề bất bình đẳng xã hội.
3(95)
45
Võ Đại Lược
Trung Quốc gia nhập WTO - Những nhận xét.
4(96)
33
Lưu Ngọc Trịnh
Những đối sách của Nhật Bản trước việc Trung Quốc gia nhập WTO.
4(96)
43
Nguyễn Quang Thuấn
Nhìn lại kết quả cải cách trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Putin.
5(97)
32
Phạm Quý Long
Nhìn lại vấn đề đổi mới quản lý vĩ mô công ty ở Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997.
5(97)
38
Lê Thị Anh Đào
Vấn đề nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thái Lan - Liên hệ với Việt Nam.
5(97)
47
Uông Trần Quang
Về thương mại công nghiệp và du lịch của Lào, Cămpuchia sau khủng hoảng tài chính 1997.
5(97)
53
Nguyễn Văn Tâm
Mở rộng EU sang phía Đông: Nhìn từ hai phía.
6(98)
13
Đỗ Đức Định -
Brian Van Arkadie
So sánh một số mặt cải cách và đổi mới kinh tế ở Việt Nam và Tanzania.
6(98)
7(99)
20
52
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Nghèo khổ và an ninh kinh tế: Trường hợp Cămpuchia.
6(98)
30
Nguyễn Thanh Bình
Hợp tác phát triển của chính phủ Đức trên thế giới và tại Việt Nam.
6(98)
38
Phạm Thái Quốc
Kinh nghiệm Trung Quốc trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển.
7(99)
15
Phạm Thị Thanh Bình
Tác động của toàn cầu hoá đối với tiến trình công nghiệp hoá ở các nước đi sau: Trường hợp Philippin.
7(99)
23
Phạm Quang Diệu
Thị trường nông sản Mỹ và các kênh thâm nhập.
7(99)
8(100)
34
58
Phan Đức Thọ - Nguyễn Thu Hà
Vai trò hoạch định chính sách của chính phủ trong quá trình công nghiệp hoá ở Hàn Quốc.
7(99)
41
Vũ Thị Mai
Hợp tác trong lĩnh vực chính trị - an ninh giữa các nước ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới.
8(100)
26
Nguyễn Bình Giang
Tính phụ thuộc của ngân sách địa phương vào hỗ trợ tài chính của ngân sách trung ương ở Nhật Bản.
8(100)
34
Trần Lan Hương
Lợi thế so sánh trong quá trình công nghiệp hoá: Kinh nghiệm Malaixia và Inđônêxia.
8(100)
43
Ngô Văn Giang
Vụ kiện bán phá giá tôm: Bằng chứng mới về bảo hộ thương mại kiểu Mỹ.
8(100)
52
Nguyễn Trần Quế
Triển vọng hợp tác ASEAN trong bối cảnh tăng cường liên kết kinh tế Đông Á.
9(101)
23
Nguyễn Thế Lực - Nguyễn Tú Hoa
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Cộng hoà liên bang Đức: Hiện trạng và triển vọng.
9(101)
34
Nguyễn Bình Giang
Phân quyền tài chính và cải cách chế độ thuế ở Nhật Bản.
9(101)
43
Phạm Văn Dũng -
 Lê Ái Lâm
Những hướng chính trong cải cách hệ thống ngân hàng ở các nước ASEAN.
10(102)
50
Đặng Phương Hoa
Một số vấn đề về sự phát triển của khu công nghệ cao ở Trung Quốc.
10(102)
56
Đỗ Đức Định -
Trần Lan Hương
Kinh tế các nước đang phát triển năm 2004.
12(104)
31
Trần Anh Phương
ASEAN+3 và vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
12(104)
42
Từ Thanh Thuỷ
Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc và tác động của nó đối với Việt Nam.
12(104)
52
 
KINH TẾ VIỆT NAM
 
 
Vũ Chí Lộc
Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
1(93)
72
Bùi Huy Nhượng
Vấn đề mua lại và sáp nhập các dự án FDI ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị.
2(94)
51
Phùng Quốc Chí
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến chuyển dịch cơ cấu tỉnh Hưng Yên.
2(94)
57
Nguyễn Xuân Thắng
Bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay và tác động đến an ninh kinh tế Việt Nam.
3(95)
56
Mai Thế Cường
Một số gợi ý đối với Việt Nam trong việc sử dụng cơ chế chống bán phá giá.
3(95)
64
Rostislav Shimanovskiy
Nâng cao tính cạnh tranh của môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút vốn FDI vào Việt Nam
4(96)
53
Nguyễn Minh Phong
Bí ẩn cơn sốt tăng giá hiện nay và giải pháp hạ nhiệt.
4(96)
60
Từ Thanh Thuỷ
Một số quan điểm hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế.
4(96)
64
Nguyễn Trọng Xuân
Nhìn lại động thái mười sáu năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam.
5(97)
58
Hoàng Thị Bích Loan
Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
5(97)
67
Trần Long -
Giang Thanh Long
Phát triển khu vực tài chính vi mô bền vững ở Việt Nam.
6(98)
46
Trần Nguyễn Tuyên
Thực trạng và triển vọng phát triển quan hệ kinh tế EU - Việt Nam.
6(98)
57
Nguyễn Minh Phong - Nguyễn Thị Kim Nhã
Thực tiễn triển khai Luật Doanh nghiệp ở Hà Nội - Kết quả, vấn đề và giải pháp.
6(98)
67
Trần Văn Tùng
Mở rộng quy mô giáo dục đại học là con đường để Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển.
7(99)
63
Vũ Chí Lộc
Nâng cao năng lực doanh nghiệp để tạo nguồn hàng thích hợp đối với thị trường EU.
7(99)
69
Nguyễn Trường Sơn
Khả năng cạnh tranh và chính sách cạnh tranh trong thương mại quốc tế của Việt Nam - Một cách tiếp cận.
8(100)
60
Phan Tiến Ngọc
Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
9(101)
52
Từ Thanh Thuỷ
Xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia: Thực trạng và một số giải pháp.
9(101)
60
Nguyễn Xuân Dũng
Về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam.
10(102)
66
Trần Thị Cẩm Trang
So sánh môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam với các nước ASEAN-5 và Trung Quốc : Giải pháp cải thiện môi trường FDI của Việt Nam.
11(103)
42
Phạm Bào -
Ngô Trinh
Tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với phát triển du lịch Việt Nam.
11(103)
51
Lê Thị Thu Hương
Quan hệ thương mại Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức: Thực trạng, vấn đề và giải pháp.
11(103)
58
Võ Minh Lệ
Thực trạng xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc.
11(103)
65
Trần Đình Thụ - Nguyễn Minh Phong
Kết quả phát triển các thành phần kinh tế ở Hà Nội thời kỳ đổi mới.
11(103)
74
Trần Đức Huy
Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam: Thực trạng, tác động và triển vọng.
12(104)
59
Nguyễn Hữu Hiểu
Hiệp định TRIPs - Thách thức của Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO.
12(104)
66
 
THÔNG TIN
 
 
Đoàn Văn Trường
Vụ kiện bán phá giá tôm trên đất Mỹ
2(94)
61
Quang Anh
Toàn cầu hoá phi đối xứng
2(94)
71
Duy Phương
Xếp hạng cạnh tranh kinh tế toàn cầu 2003 - 2004
2(94)
76
Đào Hiền Chi
Hiệu quả của chính sách ngoại giao "không liên kết" trong việc giữ cho các quốc gia đang phát triển đứng ngoài cuộc chiến tranh lạnh.
3(95)
76
Phạm Thị Thanh Hồng
Những trở ngại đối với xí nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia thương mại điện tử: Phân tích trường hợp Nhật Bản.
4(96)
73
Hiền Ly
Hỗ trợ nhà nước đối với nông nghiệp ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển.
4(96)
77
Sĩ Tuấn
Hội nhập với sự phát triển hàng không Việt Nam.
5(97)
73
Mai Ly
Chính sách kinh tế và các mô hình phát triển kinh tế.
5(97)
75
Lê Chí Dũng
Sức ép của các nhóm lợi ích trong chính sách thương mại Mỹ.
6(98)
77
Nguyễn Hoàng Ánh
Văn hoá kinh doanh Mỹ
7(99)
76
Nguyễn Hoàng Ánh
Văn hoá kinh doanh Nhật Bản
8(100)
68
Tô Chính Thắng
Quá trình và các giải pháp cải cách xí nghiệp quốc doanh ở Trung Quốc.
8(100)
73
Hoàng Xuân Long
Cải cách hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tối ưu hoá bố trí lực lượng khoa học và công nghệ ở Trung Quốc.
9(101)
71
Đặng Phương Hoa
Di chuyển lao động có trí tuệ và một số vấn đề an ninh kinh tế - trường hợp nước Nga.
9(101)
76
Nguyễn Hồng Thu
Tình hình kinh tế thế giới Quý II năm 2004.
10(102)
75
Lê Thu Hà
Tình hình biến động giá hàng hoá trên thế giới và đối sách của Việt Nam.
12(104)
70
 
Tổng mục lục
12(104)
76