Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 12 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Ngô Xuân Bình: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ - Hơn một nửa chặng đường đã đi qua.
Chu Đức Dũng: Triển vọng liên kết kinh tế châu Âu.
Phạm Thị Thanh Bình: Về cuộc cạnh tranh phát triển nguồn lực con người ở các nước ASEAN. 
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỤC       
Đỗ Đức Định - Trần Lan Hương: Kinh tế các nước đang phát triển năm 2004.    
Trần Anh Phương: ASEAN+3 và vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
Từ Thanh Thuỷ: Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc và tác động của nó đối với Việt Nam.    
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Trần Đức Huy: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam: Thực trạng, tác động và triển vọng.         
Nguyễn Hữu Hiểu: Hiệp định TRIPs - Thách thức của Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO.     
 
THÔNG TIN     
Lê Thu Hà: Tình hình biến động giá hàng hoá trên thế giới và đối sách của Việt Nam.        
Tổng mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới năm 2004.