Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 10 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Lê Bộ Lĩnh: Triển vọng hợp tác kinh tế Đông Á trong xu hướng liên kết kinh tế khu vực hiện nay.
Kim Ngọc: Quan điểm và đối sách của Liên minh châu Âu (EU) trong việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
Đoàn Hồng Quang: Tác động của việc thành lập cộng đồng kinh tế tới khả năng cạnh tranh của ASEAN.
Khương Duy: Chế độ tỷ giá neo và các cuộc khủng hoảng tài chính thập kỷ 1990 trong các nền kinh tế đang nổi.   
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Phạm Văn Dũng - Lê Ái Lâm: Những hướng chính trong cải cách hệ thống ngân hàng ở các nước ASEAN.        
Đặng Phương Hoa: Một số vấn đề về sự phát triển của các khu công nghệ cao ở Trung Quốc.     
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Nguyễn Xuân Dũng: Về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam.     
 
THÔNG TIN     
Nguyễn Hồng Thu: Tình hình kinh tế thế giới Quý II năm 2004.