Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 8 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Võ Đại Lược: Tự do hoá thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề an ninh.
Nguyễn Thanh Hoài - Chu Văn Hùng: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tự do hoá nền kinh tế.
Uông Trần Quang: Hướng mở rộng thị trường chung ASEAN.   
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Vũ Thị Mai: Hợp tác trong lĩnh vực chính trị - an ninh giữa các nước ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới.  
Nguyễn Bình Giang: Tính phụ thuộc của ngân sách địa phương vào hỗ trợ tài chính của ngân sách trung ương ở Nhật Bản.           
Trần Lan Hương: Lợi thế so sánh trong quá trình công nghiệp hoá: Kinh nghiệm Malaixia và Inđônêxia.     
Ngô Văn Giang: Vụ kiện bán phá giá tôm: Bằng chứng mới về bảo hộ thương mại kiểu Mỹ.         
Phạm Quang Diệu: Thị trường nông sản Mỹ và các kênh thâm nhập (tiếp theo kỳ trước).
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Nguyễn Trường Sơn: Khả năng cạnh tranh và chính sách cạnh tranh trong thương mại quốc tế của Việt Nam - Một cách tiếp cận.     
 
THÔNG TIN     
Nguyễn Hoàng Ánh: Văn hoá kinh doanh Nhật Bản.
Tô Chính Thắng: Quá trình và các giải pháp cải cách xí nghiệp quốc doanh ở Trung Quốc.