Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 5 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Bùi Trường Giang: Quan niệm về an ninh, an ninh kinh tế và khoảng cách phát triển của ASEAN.
Phạm Quang Diệu: Phát triển nông thôn: Kinh nghiệm và bài học.
Đặng Phương Hoa: Dự báo kinh tế thế giới 2004 - 2005.           
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Nguyễn Quang Thuấn: Nhìn lại kết quả cải cách trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Putin.         
Phạm Quý Long: Nhìn lại vấn đề đổi mới quản lý vĩ mô công ty ở Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997.         
Lê Thị Anh Đào: Vấn đề nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Thái Lan - Liên hệ với Việt Nam.   
Uông Trần Quang: Về thương mại công nghiệp và du lịch của Lào, Cămpuchia sau khủng hoảng tài chính 1997.   
           
KINH TẾ VIỆT NAM      
Nguyễn Trọng Xuân: Nhìn lại động thái mười sáu năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam.
Hoàng Thị Bích Loan: Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.     
 
THÔNG TIN     
Sĩ Tuấn: Hội nhập với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam.
Mai Ly: Chính sách kinh tế và các mô hình phát triển kinh tế.