Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 3 - 2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Nguyễn Quế Nga: Đặc điểm tài chính - tiền tệ quốc tế thập kỷ 1990 và xu hướng phát triển những năm đầu thế kỷ XXI.
Hoàng Xuân Long: Kinh nghiệm thế giới về quản lý nhân lực khoa học trong tổ chức nghiên cứu - phát triển nhà nước.     
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Nguyễn Hồng Nhung: Những đặc điểm của thương mại Đông Á sau chiến tranh lạnh.     
Võ Hải Minh: Chính sách tiền tệ Mỹ có còn là phương thuốc hữu hiệu?   
Lưu Ngọc Trịnh: Những tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với kinh tế Nhật Bản.    
Lê Ái Lâm: Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO tới vấn đề bất bình đẳng xã hội. 
           
KINH TẾ VIỆT NAM      
Nguyễn Xuân Thắng: Bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay và tác động đến an ninh kinh tế Việt Nam.        
Mai Thế Cường: Một số gợi ý đối với Việt Nam trong việc sử dụng cơ chế chống bán phá giá.      
 
THÔNG TIN     
Đào Hiền Chi: Hiệu quả của chính sách ngoại giao "không liên kết" trong việc giữ cho các quốc gia đang phát triển đứng ngoài cuộc chiến tranh lạnh.