Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 1 -2004

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

Đỗ Hoài Nam: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia 50 năm xây dựng và phát triển.   
 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG          
Kim Ngọc: Kinh tế thế giới 2003: Tiếp tục xu hướng phục hồi.
Nguyễn Hồng Sơn: Những đặc điểm cơ bản của tài chính - tiền tệ thế giới năm 2003.     
 
KINH TẾ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC      
Đỗ Đức Định-Trần Lan Hương: Kinh tế các nước đang phát triển năm 2003.      
Đinh Quý Độ: Mỹ: Những điều chỉnh chủ yếu trong chiến lược toàn cầu mới.       
Nguyễn Quang Thuấn: Liên minh châu Âu và khả năng hợp tác của ViệtNam.   
Nguyễn Thanh Đức: Các phương pháp tư nhân hóa ở Đông Đức.          
 
KINH TẾ VIỆT NAM      
Vũ Chí Lộc: Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Namxuất khẩu sang thị trường châu Âu.