Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2015

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

TỔNG MỤC LỤC

TẠP CHÍ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2015

 

Tác giả

Tên bài

Số tạp chí

Trang

 

CHÍNH TRỊ - AN NINH THẾ GIỚI

 

 

Nghiêm Tuấn Hùng

Nhìn lại cục diện chính trị quốc tế năm 2014.

1(225)

63

Bùi Hồng Hạnh

Sự hình thành các tổ chức quốc tế.

2(226)

59

Trần Mạnh Tảo

Thách thức an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa.

9(233)

30

Nghiêm Tuấn Hùng

Phổ biến vũ khí hạt nhân từ góc nhìn của chủ nghĩa kiến tạo.

10(234)

19

Đặng Hoàng Hà

Nhìn lại hợp tác an ninh Nhật - Mỹ trong thế kỷ XX.

12(236)

31

 

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

 

 

Khương Duy

Các nền kinh tế chủ chốt thế giới tăng trưởng 2014 và triển vọng 2015.

1(225)

3

Nguyễn Hồng Nhung

Thương mại quốc tế 2014 và triển vọng 2015.

1(225)

9

Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Kim Ngân

Hoạt động quản trị công ty ở Australia và một số gợi ý cho Việt Nam.

1(225)

16

Phạm Mạnh Hùng

Thu hút nhân tài phát triển khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam.

1(225)

30

Phạm Thái Quốc

Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động đến các nước ASEAN.

1(225)

43

Lê Ái Lâm và Nguyễn Bình Giang

Tham gia mạng sản xuất toàn cầu của Đài Loan: Trường hợp ngành dệt may và công nghệ thông tin – truyền thông (ICT).

1(225)

51

Đinh Quý Độ

Chế độ sở hữu và quản lý đất đai ở Nga.

2(226)

7

Võ Xuân Vinh

Một vài nét về quan hệ kinh tế Ấn Độ - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI .

2(226)

19

Hoàng Hữu Thám

Quản lý chất lượng hàng hóa ở một số nước trên thế giới.

2(226)

27

Nguyễn Thành Văn

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Campuchia trong những năm gần đây.

2(226)

33

Trần Thị Lan Hương và Phạm Minh Hạnh

Chính sách phát triển cụm liên kết ngành ở Trung Quốc.

2(226)

40

Vũ Hùng Cường

Cung cấp khả năng tài chính và đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm của Đài Loan.

2(226)

49

Phạm Ngọc Lãng

Thị trường thiết bị viễn thông thế giới và một vài nhìn nhận về phân khúc điện thoại thông minh.

3(227)

3

Lại Lâm Anh

Lý thuyết về hội tụ ngành và thực tiễn hội tụ ngành ở Bangalore, Ấn Độ.

3(227)

10

Nguyễn Hồng Sơn và Trần Quang Tuyến

Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đài Loan và Hàn Quốc: Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

3(227)

19

Vũ Anh Dũng và Nguyễn Thiên Duyên

Thuế sinh thái trong mối quan hệ với chuỗi cung ứng xanh.

4(228)

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại nhìn từ lý luận và thực tiễn.

4(228)

14

Trần Thị Lan Hương và Nguyễn Bình Giang

Bẫy thu nhập trung bình thấp của Ai Cập: Thực trạng và nguyên nhân.

4(228)

22

Võ Minh Lệ và                       Vũ Đức Thanh

Quản lý rừng dựa vào cộng đồng và vấn đề giảm nghèo ở một số nước châu Á.

4(228)

29

Chu Phương Quỳnh

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp.

4(228)

38

Trần Thị Ngọc Quyên và Trịnh Quang Hưng

Đổi mới kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư tại Myanmar.

4(228)

45

 

Dương Văn An

Kinh nghiệm kiểm soát chuyển giá của các tập đoàn đa quốc gia ở Mỹ.

5(229)

3

Đồng Văn Chung

Kinh tế Mỹ năm 2014: Dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

5(229)

11

Lê Thị Thu Hương

Một số giải pháp chống thất nghiệp của EU sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

5(229)

22

Ngô Xuân Bình

Lựa chọn chính sách thương mại đa phương của Ấn Độ.

5(229)

30

Trần Đức Hiệp

Tính phức tạp trong hợp tác khu vực Đông Á: Phân tích từ khía cạnh thể chế quốc tế.

5(229)

39

Trần Thị Quỳnh Trang

Chương trình môi trường trọng điểm của ADB trong hợp tác GMS: Nội dung và kết quả.

5(229)

47

Vũ Tuấn Hưng

Xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý của Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

6(230)

3

Lê Ái Lâm và Nguyễn Hồng Nga

Chính sách cụm liên kết ngành của EU.

6(230)

11

Phạm Thị Thanh Bình và Võ Thị Minh Lệ

Gắn kết chính sách xã hội trong phát triển kinh tế ở Hàn Quốc.

6(230)

23

Nguyễn Hồng Thu

Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị điện tử toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

6(230)

31

Trần Thị Xuân Anh

Hoạt động ngân hàng ngầm và những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế.

7(231)

3

Đinh Công Tuấn

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thụy Điển dưới ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công châu Âu.

7(231)

13

Võ Thị Minh Lệ

Tăng trưởng kinh tế và phát triển thiếu bền vững về môi trường của Trung Quốc.

7(231)

22

Lê Anh Vũ,                    Phí Vĩnh Tường                và Vũ Hoàng Dương

Chính sách thúc đẩy tiêu dùng dân cư bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam.

8(232)

3

Trần Minh Nguyệt

Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung nhìn từ quan điểm của hai phía.

8(232)

11

Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Bình Giang

Thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể của cụm liên kết ngành: Kinh nghiệm Nhật Bản.

8(232)

21

Trần Minh Tuấn và                    Bùi Kim Thanh

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

8(232)

28

Trần Ngọc Ngoạn

Tài chính cho tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

9(233)

3

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu              và Nguyễn Thị               Minh Phương

Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.

9(233)

11

Võ Thị Minh Lệ và Nguyễn Bình Giang

Các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mê Công và giải pháp.

9(233)

21

Nguyễn Hồng Nga

Xã hội dân sự và quyền con người trong kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam.

10(234)

3

Hoàng Xuân Trung

Nông nghiệp ở các nước Đông và Trung Âu sau thời kỳ chuyển đổi.

10(234)

12

Nguyễn Anh Tuấn

Kinh tế thế giới và Việt Nam sau điều chỉnh chính sách kinh tế vượt khủng hoảng.

11(235)

3

Hoàng Xuân Long và Nguyễn Thị Huyền

Nhập khẩu công nghệ vào các nước đang phát triển: Trở ngại và nỗ lực tháo gỡ.

11(235)

12

Nguyễn Xuân Tùng

Cộng đồng kinh tế ASEAN và sự tham gia của Việt Nam.

11(235)

24

Đào Bích Thủy

Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN5.

11(235)

31

Phạm Thị Thanh Bình và Lê Thu Hương

Thu hút FDI phát triển nông nghiệp Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

11(235)

40

Nguyễn Minh Khải và Bùi Ngọc Quỵnh

Kinh nghiệm xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng của một số nước và bài học cho Việt Nam.

12(236)

3

Lê Kim Sa – Hoàng Thị Tuyết Nhung

Định hướng và những thách thức với quá trình tái cấu trúc kinh tế Trung Quốc.

12(236)

8

Nguyễn Huy Hoàng

ASEAN với việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế sau 2015.

12(236)

16

Nguyễn Hồng Bắc và Nguyễn Thanh Thảo

Chính sách hội tụ ngành của Malaysia và Thái Lan.

12(236)

24

 

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

 

 

Trịnh Thị Ái Hoa

Phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch ở Việt Nam.

1(225)

75

 

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh

2(226)

3

Nguyễn Trọng Tài

Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam hiện nay: Một số đánh giá và khuyến nghị.

2(226)

64

Kenichi Ohno và Lê Hà Thanh

Bẫy thu nhập trung bình tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.

3(227)

25

Võ Đại Lược

Tiếp tục đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

3(227)

39

Trần Nhuận Kiên và Ngô Thị Mỹ

Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam: Phân tích bằng mô hình trọng lực.

3(227)

47

Phạm Thị Huyền và Lê Hà Thanh

Ảnh hưởng của cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”: Nghiên cứu trường hợp mua hàng thực phẩm trẻ em.

3(227)

53

Nguyễn Trúc Lê

Lựa chọn mô hình quản trị phù hợp trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp ở Việt Nam.

3(227)

63

Trần Nam Trung

Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam.

3(227)

71

Võ Xuân Tiến

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam.

4(228)

51

Nguyễn Thành Hiếu

Vai trò của liên kết nội bộ doanh nghiệp trong quan hệ giữa chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh.

4(228)

59

Đỗ Thị Thúy Phương

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã chè ở tỉnh Thái Nguyên.

4(228)

71

Nguyễn Thị Nguyệt

Một số giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam.

5(229)

57

Nguyễn Minh Hà và Nguyễn Triệu Long

Tác động của các nhân tố kinh tế đến thu hút vốn FDI tại các địa phương Việt Nam.

5(229)

68

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Cẩm Nhung và Nguyễn Tiến Dũng

Phân tích tính bền vững của nợ công Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

6(230)

40

Ngô Văn Vũ

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

6(230)

50

Đặng Minh Đức

Triển khai bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà phê khu vực Tây Nguyên.

6(230)

60

Nguyễn Duy Lợi, Lê Huyền Trang và Nguyễn Anh Bắc

Chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

6(230)

69

Nguyễn Anh Cường

20 năm hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong những vấn đề nhân đạo và quyền con người.

7(231)

32

Hoàng Xuân Long

Một số vấn đề đáng chú ý trong nhập khẩu công nghệ vào Việt Nam.

7(231)

42

Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Phan Thu Hằng

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – Nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng.

7(231)

60

Bùi Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc

Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia sau 3 năm thực hiện: Kết quả bước đầu và thách thức.

8(232)

34

Nguyễn Minh Tuấn

Đầu tư trực tiếp của Mỹ và khả năng thu hút của Việt Nam.

8(232)

44

Lê Minh Tâm, Mai Thị Cẩm Tú và Lê Vân Tường Vi

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU: Thực trạng và hàm ý cho Việt Nam.

8(232)

52

Nguyễn Thành Công

Định hướng và một số giải pháp phát triển kinh tế thủ đô Hà Nội trong bối cảnh tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN giai đoạn đến 2020.

8(232)

62

Trần Đại Nghĩa, Lê Trọng Hải và Nguyễn Anh Phong

Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

8(232)

71

Nguyễn Anh Tuấn

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc: Thực trạng và giải pháp.

9(233)

40

Phạm Xuân Hoan

Đổi mới cơ chế tài chính hướng tới nền giáo dục đại học tiên tiến, tự chủ.

9(233)

47

Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Mậu Dũng và Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh: Nghiên cứu so sánh giữa doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc.

9(233)

57

Phạm Bảo Dương và Hà Thị Thanh Mai

Sự tham gia của cộng đồng các dân tộc trong các chương trình giảm nghèo ở vùng miền núi phía Bắc.

9(233)

68

Nguyễn Quốc Dũng

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam.

10(234)

27

Phạm Thái Quốc và Đặng Khắc Ánh

Cải cách chính sách công ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

10(234)

35

Phạm Thế Anh và Nguyễn Hồng Ngọc

Hiệu ứng nợ công với tăng trưởng kinh tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

10(234)

47

Lê Thị Kim Chung, Nguyễn Phương Mai, Vũ Đức Hiếu và Lê Huyền Trang

Tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đầu ra của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.

10(234)

55

Phạm Hồng Hoa và Nguyễn Hoài Long

Đo lường ảnh hưởng của các công cụ marketing đến hành vi mua hàng nội của người tiêu dùng Việt Nam - Tình huống mua hàng thực phẩm dành cho trẻ em.

10(234)

65

Nguyễn Thanh Đức

Một số suy nghĩ về chính sách điều chỉnh kinh tế của chính phủ Việt Nam sau khủng hoảng.

11(235)

47

Chu Phương Quỳnh

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập TPP.

11(235)

55

Ngô Khánh Huyền

Tác động của FDI và một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả phối hợp của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

11(235)

64

Bùi Đức Hùng

Chất lượng và mô hình tăng trưởng kinh tế ở vùng Nam Trung Bộ.

11(235)

73

Chu Đức Dũng

Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và cải cách kinh tế Việt Nam.

12(236)

42

Nguyễn Khắc Minh và Nguyễn Thị Phương

Tác động của FDI và yếu tố thể chế đến mức tiền lương lao động ngành hóa chất Việt Nam giai đoạn 2007- 2013.

12(236)

50

Nguyễn Thắng và Lại Văn Mạnh

Vai trò của chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu khoáng sản ở Việt Nam.

12(236)

62

 

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

 

 

 

·       Kinh tế - xã hội Trung Quốc năm 2014.

2(226)

74

 

·       Tình hình di cư vào Italy.

7(231)

68

 

·      Bước đầu tìm hiểu về các nguồn kinh phí của nhà nước hồi giáo tự xưng.

7(231)

74

 

·       Tóm tắt các bài viết bằng tiếng Anh.

12(236)

72

 

·       Tổng Mục lục Tạp chí Những vẫn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới 2015.

12(236)

75