Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 4/2014

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Lê Thị Ái Lâm và Nguyễn Thị Hiền: Chính sách năng lượng của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama.

Vũ Đức Thanh và Bùi Đại Dũng: Nợ công và khủng hoảng nợ công châu Âu: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn.

Vũ Anh Dũng, Cao Tú Oanh và Hoàng Huyền Ngọc: Mô hình hệ thống đổi mới quốc gia: Nghiên cứu trường hợp của Ấn Độ và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Phạm Xuân Hoan: Phân tích khả năng hình thành Quỹ Tiền tệ châu Á, khuyến nghị cho Việt Nam.

Phan Anh Tuấn: Điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế ở Trung Quốc.

Nguyễn Chiến Thắng và Trần Mai Thành: Kinh nghiệm thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp quản lý của Thái Lan, Malaysia và bài học đối với Việt Nam.

CHÍNH TRỊ - AN NINH THẾ GIỚI

Nghiêm Tuấn Hùng: Phản ứng của khu vực Đông Nam Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Vũ Văn Hà: Hợp tác kinh tế Pháp – Việt trên đà phát triển.