Đề tài nghiên cứu cấp viện

Danh sách đề tài nghiên cứu cấp Viện năm 2007

20/02/2013

STT
Đề tài nhóm/tập thể
Chuyên đề các cá nhân 
STT
Người tham gia
1.
Bước tiến mới trong quan hệ hợp tác ASEAN
 
1
Nguyễn Thắng
2
Ngô Thị Trinh
3
Phạm Thị Thanh Bình
4
Nguyễn Hồng Thu
5
Nguyễn Hồng Bắc
2.
Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng: Hội nhập và phát triển nguồn nhân lực
GMS – Hợp tác phát triển nguồn lực
6
Nguyễn Trần Quế
7
Bùi Quang Tuấn
8
Đào Việt Hưng
Chính sách phát triển nguồn nhân lực ở các nước GMS: Thực trạng và giải pháp
9
Nguyễn Hồng Nhung
3.
Điều chỉnh cơ cấu tài chính trước và sau khi gia nhập WTO ở một số nước Đông Á
Hội nhập quốc tế và cải cách khu vực tài chính: Kinh nghiệm của Hàn Quốc
10
Bùi Ngọc Sơn
 
Cải cách khu vực tài chính trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Kinh nghiệm của Thái Lan
11
Trần Cẩm Trang
 
CảI cách tàI chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Kinh nghiệm Trung Quốc
12
Lại Lâm Anh
4.
Kinh nghiệm phát triển xã hội dân sự ở một số nước trên thế giới
Sự phát triển xã hội dân sự ở Đức trong những năm gần đây
13
Nguyễn Thanh Đức
Xu hướng sát nhập các địa phương ở Nhật Bản
14
Nguyễn Bình Giang
Cải cách thị trường lao động Hà Lan
15
Lê Thu Hương
Xã hội dân sự ở Châu Á : Lý thuyết và thực tiền
16
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Di cư ở EU : Chính sách và những tác động kinh tế – xã hội
17
Trần Mạnh Tảo
5.
Một số vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu
Chính sách của Mỹ và vấn đề hạt nhân của Iran
18
Đinh Quý Độ
Cơ chế hợp tác an ninh tại khu vực Đông Á: Thực trạng và triển vọng.
19
Bùi Trường Giang
Hợp tác khu vực đối với vấn đề an ninh năng lượng tại Đông Á
20
Trần Đức Huy
Hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông
21
Vũ Thị Mai
 
Hợp tác chống khủng bố ở ASEAN Gợi ý chính sách cho Việt Nam
22
Phạm Hồng Tiến
6.
Quan hệ kinh tế và điểu chỉnh chiến lược ở một số nước và nhóm nước trên thế giới
Kinh tế các nước thành viên EU mới
23
Nguyễn Văn Tâm
Tìm hiểu chiến lược biển Đông của Trung Quốc
24
Phạm Thái Quốc
Quan hệ thương mại của Nga và Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI
25
Đặng Thị Phương Hoa
Tác động của kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng đến cục diên kinh tê Châu Á
26
Lê Thu Hà
Châu Á - Thái Bình Dương trong chiến lực an ninh của Mỹ trong những năm đầu thé kỷ 21
27
Võ Hải Minh
Các nước đang phát triển với việc thực hiện TRIMs
28
Nguyễn Duy Lợi
Đổi mới công nghệ trong quá trình hội nhập của một số nước Đông Á
29
Trần Văn Tùng