Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI

25/05/2015

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Lãnh đạo Viện

1.

PGS. TS. Chu Đức Dũng

Viện trưởng

38572768

2.

TS. Nguyễn Bình Giang

Phó Viện trưởng

38574314

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới/Vietnam Economic Review

3.

PGS. TS. Chu Đức Dũng

Tổng biên tập

38572768

4.

PGS. TS. Phạm Thái Quốc

Phó Tổng biên tập

38574288

5.

TS. Nguyễn Duy Lợi

Phó Tổng biên tập

38572305

Phòng Biên tập – Trị sự

6.

Đào Việt Hưng

Trưởng phòng

 

7.

Vũ Thị Thảo

Biên tập viên

38574310

8.

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Biên tập viên

38574310

Phòng Tổ chức – Hành chính

9.

Th.S. Phạm Mạnh Hùng

Trưởng phòng

38574297

10.

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng

38570363

11.

Phạm Thị Thái Thanh

Thủ quỹ

38574112

12.

Ngô Thị Phương Lan

Văn thư

38574112

13.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

38574284

14.

Nguyễn Hải Quân

Lái xe

38574285

15.

Nguyễn Thị Thúy

Tạp vụ

38574285

16.

Thái Bá Trung

Bảo vệ

38574285

17.

Nguyễn Quang Huy

Bảo vệ

38574285

18.

Đặng Xuân Bách

Bảo vệ

38574285

19.

Nguyễn Bá Khoa

Bảo vệ

38574285

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

20.

Th.S. Trần Thị Cẩm Trang

Trưởng phòng

38574286

21.

TS. Lại Lâm Anh

Phó trưởng phòng

38574286

22.

Trần Thị Thu Thủy

Chuyên viên

38574284

23.

Vũ Nhật Quang

Chuyên viên

38574284

Phòng Thông tin – Thư viện

24.

Lê Thu Hà

Trưởng phòng

38574301

25.

Th.S. Nguyễn Thị Phương Mai

Phó Trưởng phòng

38574300

26.

Th.S. Vũ Nguyệt Mai

Thư viện viên

38574296

27.

Nguyễn Trần Minh Trí

Chuyên viên

38574296

Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược quốc tế

28.

PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh

NCVCC

38574313

29.

Trần Mạnh Tảo

NCV

38574307

30.

Trần Đức Huy

NCV

38574307

31.

Th.S. Nguyễn Thị Hồng Nga

NCV

38574315

Phòng Nghiên cứu Chính trị quốc tế

32.

Th.S. Phạm Hồng Tiến

Phó TP phụ trách

38572190

33.

Th.S. Đặng Hoàng Hà

NCV

38572190

34.

Th.S. Nghiêm Tuấn Hùng

NCV

38572190

35.

Nguyễn Đình Ngân

NCV

38572190

Phòng Nghiên cứu Kinh tế quốc tế

36.

Th.S. Bùi Ngọc Sơn

Phó TP phụ trách

38574289

37.

Th.S. Phạm Anh Tuấn

NCV

38574306

38.

Th.S. Chu Phương Quỳnh

NCV

38574306

39.

Th.S. Trần Thị Hà

NCV

38574306

40.

Hoàng Lan Hương

NCV

38574306

Phòng Nghiên cứu các tổ chức và thể chế quốc tế

41.

TS. Đinh Quý Độ

NCVC

38574955

42.

Th.S. Nguyễn Quế Nga

NCV

38572305

43.

Bùi Khắc Linh

NCV

38572305

Phòng Nghiên cứu Toàn cầu hóa và hội nhập

44.

TS. Lê Thị Ái Lâm

Trưởng phòng

38574293

45.

Th.S. Nguyễn Thị Hiền

NCV

38574703

46.

Th.S. Nguyễn Thị Thúy

NCV

38574703

Phòng Nghiên cứu các nước phát triển

47.

Th.S. Võ Hải Minh

Phó TP phụ trách

38572309

48.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Đức

NCVC

38572503

49.

Th.S. Lê Thị Thu Hương

NCV

38572503

50.

Đoàn Thị Kim Tuyến

NCV

38572309

51.

Hoàng Thị Hồng Minh

NCV

38572309

Phòng Nghiên cứu các nước đang phát triển

52.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Bình

Trưởng phòng

38574308

53.

Th.S. Nguyễn Hồng Thu

Phó Trưởng phòng

38574308

54.

Th.S. Nguyễn Hồng Bắc

NCVC

38574308

Phòng Nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi

55.

PGS. TS. Phạm Thái Quốc

Trưởng phòng

38574288

56.

Th.S. Phan Anh Tuấn

NCV

38574294

57.

Đồng Văn Chung

NCV

38574294

Trung tâm Nghiên cứu Tiểu vùng sông MêKông mở rộng

58.

TS. Nguyễn Duy Lợi

Trưởng phòng

38572305

59.

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

NCVC

38572295

60.

Th.S. Võ Thị Minh Lệ

NCV

38574311

61.

Trần Thị Quỳnh Trang

NCV

38574311